تصاویر نهمین جلسه کانونهای بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه

نهمین جلسه روسای کانونها 7

نهمین جلسه روسای کانونها 7

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها 6

نهمین جلسه روسای کانونها 6

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها 5

نهمین جلسه روسای کانونها 5

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها4

نهمین جلسه روسای کانونها4

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها3

نهمین جلسه روسای کانونها3

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها2

نهمین جلسه روسای کانونها2

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶
نهمین جلسه روسای کانونها

نهمین جلسه روسای کانونها

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.